Nyttig informasjon kan du finne her

Sticos

Se: sticos.no

Den Norske Revisorforening, også korona-opplysninger

Se: revisorforeningen.no

Regnskap Norge

Se: regnskapnorge.no

Finansdepartementet

Se: https://www.regjeringen.no/no/dep/fin/id216/

Skatteetaten

Se: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/

IMG_Kikkert