REVIGO - vi vil mer!

De ledige øyeblikk er gode
om vi bruker dem rett

de er som regndråper
om våren

når de får feste til jorden
gir de grobunn for
liv og vekstKORONA Velkommen til REVIGO
Bare de som tar sjansen på å gå for langt,
kan finne ut hvor langt det er mulig å gå.