Kan vi hjelpe deg?

Våre tjenester baserer seg på vår kompetanse innenfor revisjon og økonomisk rådgivning.

Lovpliktig revisjon og revisjonsrelaterte tjenester er vårt primære arbeidsområde.

Som revisor har vi verdifull kunnskap om våre kunders virksomhet og dette gjør oss til en viktig diskusjonspartner for ledelsen. Slik bruker du revisor

Allsidige bakgrunn og kjennskap til næringslivets betingelser gir oss et grunnlag for å drive rådgivning.

Vi tilbyr bistand innen alle økonomiske og administrative spørsmål, og praktiske utfordringer som budsjettering, årsoppgjør med ligningspapirer og avstemminger.

Revisjon

Revisjon er en uavhengig tjeneste som skal forsikre regnskapsbrukerne om at informasjonen som ligger i regnskapet er pålitelig.

Krav til uavhengighet og integritet og vår evne til å ha troverdighet, gir tillit for at vår rapportering er til å stole på.

I tillegg til å avgi en uavhengig bekreftelse gjennom vår revisjonsberetning, skal vår revisjon kunne hjelpe våre kunder med bedre bruk av økonomisk informasjon og bedre rutiner knyttet til intern kontroll og regnskapsprosessen. Effektiv revisjon krever at vi skaffer oss en forståelse av selskapets interne rutiner og prosesser, og fokuserer vår revisjon om de områdene som har størst risiko.

Vår revisjon gir grunnlag for bred kompetansebygging og mulighet for å være en viktig diskusjonspartner for våre kunder innenfor mange områder. Gjennom jobben vi gjør avdekker vi hvordan din virksomhet kan redusere kostnader og bli mer effektiv.

Vi tilbyr et samordnet revisjonsopplegg som sikrer at våre kunder

 • mottar leveranser av høy kvalitet til avtalt tid
 • får kompetanse basert på vår revisjonserfaring fra flere virksomheter i ulike bransjer
 • får nær kontakt mellom selskapets administrative ledelse og den ansvarlige revisor
 • får en revisor som er lett tilgjengelig for oppfølging og assistanse
 • får en effektiv revisjon som hensyntar både elektroniske og manuelle kontrollrutiner

Regnskapsteknisk bistand

Vår kompetanse og erfaring gir oss et godt grunnlag for bistå med regnskapstekniske tjenester.

 • Økonomisk rapportering, herunder teknisk avslutning av årsregnskap
 • Utfylling av ligningspapirer
 • Avstemming av regnskapsposter

Skatt og avgift

Vurdering av skatte- og avgiftsmessige konsekvenser er en naturlig del av revisjonsprosessen. Vi kan bistå med å finne rett sti gjennom skatte- og avgiftsregelverket.

 • Skatterådgivning
 • Avgiftskartlegging og avgiftsrådgivning
 • Momskompensasjon
 • Assistanse vedrørende bokettersyn

Omorganisering

Det foreligger flere måter å organisere virksomheten på. Det å velge en hensiktsmessig organisering kan ha både økonomiske, operative og strategiske konsekvenser.

Vi kan bistå ved:

 • Omdanning fra personlig selskap til aksjeselskap
 • Selskapsetablering
 • Fusjon/fisjon
 • Due diligence
 • Kjøp/salg av selskaper

Andre tjenester

Tjenestetilbudet er under kontinuerlig utvikling og tilpasning til endrede brukerbehov.

Med utgangspunkt i inngående kunnskap om regnskap, selskapsrett, økonomisk analyse og en systematisert, målrettet arbeidsmetodikk, er det utviklet omfattende kompetanse innen en rekke beslektede områder.

 • Selskapsetablering
 • Emisjoner
 • Bekreftelser
 • Verdsettelse av selskaper
 • Bo-revisjon
 • Evaluering av økonomisystemer